l Elvan Ýnþaat Kýzýkspor
Haberler
- 3 - TAKIMLI LÝGÝN ÞAMPÝYONU

- 3 - TAKIMLI LÝGÝN ÞAMPÝYONU

2017-2018 Sezonu U -14 Ligi Bolu Þampiyonu Elvan Ýnþaat KIZIKSPOR

Devamýný Oku

U-16 BOLU ÞAMPÝYONU

U-16 BOLU ÞAMPÝYONU

ELVAN ÝNÞAAT KIZIKSPOR 2017-2018 Sezonunun Ýlk Þampiyonu Oldu.

Devamýný Oku

2017-2018 Takým Çalýþtýrýcýlarýmýz Belli Oldu

2017-2018 Takým Çalýþtýrýcýlarýmýz Belli Oldu

2017-2018 yýlý futbol sezonunda Elvan Ýnþaat Kýzýkspor olarak antrenörlerimizle anlaþtýk.

Devamýný Oku

Bütün Haberler
Kýzýkspor Foto Galeri
Bütün Resimler
Videolar
Bütün Videolar
Köyümüz Kýzýk'tan Haberler
Güncel ve ilginç olaylarý haber yap, sitemize ulaþtýr...

Güncel ve ilginç olaylarý haber yap, sitemize ulaþtýr...

Kýzýk halký ve yakýn çevre haberlerini sitemize taþýyalým. Güncel...

Devamýný Oku

Diðer Foto Galerileri
Bütün Diðer Fotoðraf Galerileri
Sayfalar
Köþe Yazarlarý
Köyümüz Kýzýk
Yerel Lig Fikstürleri & Puan Durumu
Dost Siteler

E-posta : kiziksporhotmail.com
Tasarým & Yazýlým BayReklam